Werken voor het Koninkrijk

Pas geleden had ik een belangrijke meeting met de andere twee vennoten. Naast het Navigator stafwerk heb ik een bedrijf waarmee we interactieve oplossingen bouwen voor verschillende opdrachtgevers. Van website tot geavanceerde applicatie. We hebben best even een pittige tijd. Door de recessie stellen veel bedrijven investeringen uit en de prospects die we hebben zijn doorgaans prijs gevoeliger en kritischer. Het gesprek ging dan ook over visie, prognoses, waar gaan we heen, wie zijn we, wat doen we, etcetera.

De combinatie van het Navigator stafwerk en Gopublic (zo heet het bedrijf) is soms best zoeken. Het lijkt alsof het twee totaal verschillende werelden zijn waarin ik beweeg. Het Navigatorwerk is dan vooral heel ‘geestelijk’ en het werk van Gopublic meer ‘zakelijk’. Dat God er misschien wel anders over denkt realiseerde ik me aan het einde van deze meeting.

Toen we in de loop van de middag naar een afronding toe werkten zei ik bij wijze van grap lachend: “zullen we er anders nog even voor bidden..?” Ik had niet anders verwacht dan dat er even gelachen zou worden waarna we weer over zouden gaan tot de orde van de dag. Want bidden doen we in de kerk, of in ieder geval in een ‘geestelijke’ context. Niet aan het einde van een business meeting. Maar beide vennoten keken serieus…

“Goed idee”

Hoorde ik er een zeggen. We keken elkaar aan. Er viel een stilte. Ik zou gaan bidden voor Gopublic en God vragen of Hij ons wil zegenen in de dingen die we doen.

Ik boog mijn hoofd en bad.

En het ontroerde me.

Dat in deze context drie ambitieuze mannen met dromen, visies en verlangens, jong, vol energie, op puntje van hun stoel, mannen die confrontaties en pittige gesprekken niet uit de waren gegaan, plotseling hun hoofd buigen. Voor Hem.

God heeft iets te zeggen over Gopublic. Ook met een sterke business propositie kan ik God eren. Door naast bedrijven te gaan staan, met ze mee te denken, creatieve ideeën aan te dragen en krachtige interactieve communicatie instrumenten te ontwikkelen weerspiegelen we iets van wie God is. En bouwen we Zijn Koninkrijk.

Binnen het Navigator wereldje is het heel gewoon om aan het begin van elke meeting of bijeenkomst met gebed te beginnen om God uit te nodigen. Waarom ervaar ik dit dan als bijzonder en ongewoon als het in de context van van mijn bedrijf gebeurt? Als we geloven dat God iets te zeggen heeft in onze meetings en bijeenkomsten, waarom zou dit dan in de business wereld niet zo zijn? Zo betrapte ik mezelf weer op een listig dualisme waar ik nodig mee af moet rekenen. Dat het ‘geestelijke’ werk het ‘echte’ Koninkrijkswerk is en het andere niet. Dat ze als het ware naast elkaar bestaan. Dat we naast ons werk nog betrokken moeten zijn bij het Koninkrijk. Maar in het werk IS het Koninkrijk.