Wat is redding?

Stel je even voor… Een vrouw. (with me so far?) Laten we haar Anouk noemen. Haar leven ligt compleet overhoop. Alleenstaand. Moeder van een kind van zeven. Een dochtertje. Sofie. Haar man is weggegaan voor een ander. Bovendien wilde hij het kind niet. Zij heeft een sterk ‘zorgend’ karakter (zoals de meeste vrouwen). Door haar verantwoordelijkheidsgevoel voor Sofie richt Anouk alle aandacht op haar. Mede daardoor loopt ze behoorlijk voor in haar ontwikkeling. Klinkt heel positief, maar dit levert allerlei nieuwe problemen op. Er ontstaat een ongezonde relatie van wederzijdse afhankelijkheid. Dochter en moeder hebben een gelijkwaardige relatie gekregen. En Sofie is zeven jaar oud. Ze is nog een kind. Wat dus resulteert in een autoritair schrikbewind op heel wat punten. Als ze haar zin niet krijgt is het soms vier/vijf huizen ver te horen. Bovendien vindt moeder vindt het lastig om grenzen aan te geven (zoals opnieuw, veel vrouwen – sorry dames). Zij is werkloos. Komt rond van een uitkering. Wil dolgraag iets doen. Verlangt hongerig naar een plek waar ze een nuttige bijdrage kan leveren. Waar haar input ertoe doet. En ze verlangt zo naar een zinvolle relatie. Iemand die om haar geeft. Iemand die haar ziet. Ze is alleen.

Heel alleen.

Weinig tot geen contact met familie en vrienden. En haar kind maakt het extra lastig om contacten te leggen. Bovendien helpt haar introverte karakter ook niet mee. Haar huishouden is een puinhoop. In de loop der tijd zo opgestapeld dat de gedachte eraan te beginnen spontaan alle moed in de schoenen doet zinken. Haar ritme wordt bepaald door dat van haar dochter. De tijd die in een dag zit glipt door haar vingers. En elke dag komt komt er zo weinig van haar voornemens terecht.

Het lukt niet.

Schuld en schaamte stapelen zich op. De kracht om in haar eentje de vicieuze cirkel te doorbreken is al enkele jaren elke dag een beetje kleiner geworden.

Waarom dit lange (fictieve) verhaal? Omdat we ons als christenen eens moeten afvragen: Wat betekent het voor deze vrouw om gered te worden? Hoe ziet het Koninkrijk van God er voor deze vrouw uit? Wat zou het betekenen als het Koninkrijk doorbreekt in haar leven? Hoe zien ‘vrede’ en ‘gerechtigheid’ eruit? En wat is redding? Is ze gered als ze een paar dogmatische uitspraken aanneemt? Als ze in kan stemmen met de Apostolische geloofsbelijdenis? Ik geloof in één God en Vader Almachtig, die hemel en aarde maakte, en de zee en al wat daarin is; en in één Christus Jezus, de Zoon van God, onze Heer; die vlees geworden is uit de maagd tot ons behoud?

Is ze dan gered?

Of zit ze nog steeds in de ‘gehenna’? En is er nog maar weinig sprake van verlossing…?

Ik moest denken aan de eeuwenoude belofte van God aan Abraham: Alle volken op aarde zullen door jou gezegend worden (Gn 12:1-3). Hier liep ik overigens ook weer eens tegen de frusterende vertaalkeuzes van NBV op. Ik snap werkelijk niet dat ze zo’n kerntekst zo arbitrair vertalen. Mishpachah adamah barak. Mishpachah (Te vertalen als families, clans, stammen, landen, naties), adamah (te vertalen als: de aarde, een stuk grond, alle oppervlakte van de aarde, land, territorium), barak (kernwoord in dit vers. Staat er drie keer in. betekent zegenen, gezegend worden, oorspronkelijke betekenis is ook knielen, iemand eer bewijzen). Alle volken op aarde zullen door Abraham gezegend worden, door hem geëerd worden. Geen enkele vertaling draait dit om, namelijk wat NBV doet, dat de volken wensen gezegend te worden als hij. Maar dat was even een zijspoor.

God zal door Abraham alle volken zegenen. Zegen is zo’n woord waarvan we vaak eigenlijk helemaal niet weten wat het werkelijk betekent. We hebben er misschien wel een hoop associaties bij, maar wat betekent het dat God wil zegenen? Wanneer Joden over zegenen spraken, bedoelden zij iets wat helemaal over je heen komt, waarmee je overstroomt wordt. Een mogelijkheid om voorspoed te verkrijgen. Opdat het je goed gaat, in je geest; ziel en lichaam. Als zo iets aan jou gegeven is, heb je de mogelijkheid dit aan anderen door te geven. Een ander woord wat we in tekst tegenkomen, dat bijna hetzelfde betekent, en vaak voor hetzelfde gebruikt wordt is het woord Shalom. Het betekent veel meer dan vrede alleen, het betekent harmonie en eenheid binnen in mij. Wanneer ik Shalom met God heb, heb ik harmonie in mij, dan is er geen plaats voor angst, vrees, zorgen, pijn, moeite, enzovoort. Dan is er harmonie in het lichaam, in je huis, in het gezin, in het werk…

Wat ons terugbrengt bij Anouk en Sofie.

Wat betekent het voor hen gezegend te worden? Als God’s Shalom ruimte krijgt in hun leven? Wat betekent het om gered te worden?

Het onderstaande filmpje is al op menig blogpost en facebook pagina voorbijgekomen… Voor hen die het nog niet gezien hebben: zeer de moeite waard. Het antwoord wat gegeven wordt op de bovenstaande vragen is even eenvoudig als profound. Het Koninkrijk van God is het antwoord. En wij zijn de handen en voeten.