Sexgod

Op 18 November 2008, op 7 januari 2009 en op 21 april 2009 sprak ik bij respectievelijk bij NSL, NSA en NSR over seksualiteit onder de titel ‘Angels or Animals’. Een titel van een hoofdstuk uit het boek ‘sexgod’ van Rob Bell. Een interesting read voor mensen die op verfrissende manier willen nadenken over de altijd complexe relatie tussen spiritualiteit en seksualiteit. Mijn belangrijkste boodschap: Seksualiteit heeft met oneindig veel met onze spiritualiteit te maken. Onze ‘verbrokenheid’ met de Schepper. Onze seksualiteit heeft te maken met het verlangen ‘verbonden’ te zijn. Te ‘hechten’. Door onze ‘seksualiteit’, dat is ons verlangen naar ‘verbondenheid in eerste instantie te richten op onze Schepper zijn we in staat vrijheid en vreugde te ervaren.

“Ik moet ergens wel een beetje lachen als ik nu terugkijk op de avond bij NSA. Ik had nog niet eerder echt veel reactie gehad op een toespraak of iets dergelijks maar naar aanleiding van woensdag 7 januari kreeg ik volop de wind van voren. Voor hen die er niet waren, ik hield dus een praatje over sex. En dat is gevaarlijk terrein. Ik had ook zeg maar te maken met een nogal diverse doelgroep… NSV staat er toch wel een beetje om bekend, in ieder geval binnen NSA, dat er een smalle visie op seksualiteit zou worden gepredikt. Binnen NSA, met een lastige geschiedenis rond het ‘sex puntje’ in het waardendocument voor medewerkers (kringleiders e.d.), liepen dus mensen rond met wat ik zou willen noemen: ‘een rugzakje’. Een groep mensen die al eerder NSV-prediking voor de kiezen hebben gehad… Voorzichtig mee omgaan, beetje abstract blijven, invulling bij henzelf leggen, dat was mijn devies. Maar dan had je de frisse onbevlekte eerstejaars die uit een kerk kwamen waar al niet bijster veel over sex gesproken wordt laat staan wat concreter… Wat doe je daarmee? Die willen nou wel eens echt wat over sex horen en niet van dat abstracte geklets. Dan is er de groep mensen die ‘door schade en schande’ wijs zijn geworden. Wat is goed nieuws voor hen? En uiteraard had je dan ook nog een groep die vanuit mijn overtuiging waarschijnlijk als ‘gelijkgestemden’ zouden kunnen worden weggezet. Voor hun was de uitdaging: valt er nog iets verfrissends over te zeggen? Dat ik niet iedereen kon bedienen stond dus eigenlijk vooraf al vast. Maar ik zal er eerlijk bij zeggen, misschien ben ik in al mijn gewik en geweeg toch iets te veel in het midden beland. Een eerstejaars schreef me: Ik vond het jammer dat hoe wij om moeten gaan met seksualiteit behoorlijk open werd gelaten. Een ouderejaars zei me diezelfde avond: Ik vond dat je een prettige toon had gekozen door dingen niet al teveel in te vullen. Weer een ander mailde: Ik weet niet hoe jij het ervaren hebt, maar ik vond het erg tegenvallen. Het was echt zo voorbij en als ik iets heb gemist was het wel ruimte voor gesprek met elkaar.

Waarschijnlijk verwoordde deze laatste persoon de gevoelens van meerdere mensen. Er werd een hele Profiel (verenigingsblad) aan gewijd. En hij had ook gelijk. Die ruimte voor gesprek hadden we absoluut moeten creëren. Dit was een inschattingsfout van mijn kant. Stom, doen we volgend jaar anders. Maar het was een fout die voortkwam uit de angst dat mensen van mij verwachten dat ik ze vertel hoe het moet. Wat mag nou wel en wat niet? Dat was ook min of meer wat een eerstejaars mij mailde.. We willen horen hoe het moet! Wat is de grens? Gewoon lekker met elkaar naar bed als je ‘voor elkaar hebt gekozen? Mag je aan haar borsten zitten? Hoe zit het met elkaar bevredigen? Tongzoenen ja of nee? En dat zijn ergens nou juist gesprekken en vragen waar ik me de laatste jaren tegen verzet. Liever stel ik vragen als ‘wat zijn je motieven?’. Hoe intentioneel ben je met hem/haar? Wat zijn je diepere verlangens? En ik weiger dus ook om voor jou in te vullen hoe je omgaat met je seksualiteit, in het bijzonder in relaties. Ik heb geprobeerd in te gaan op diepere vragen. Seksualiteit heeft met onze spiritualiteit te maken. Onze ‘verbrokenheid’ met de Schepper. Onze seksualiteit heeft te maken met het verlangen ‘verbonden’ te zijn. Te ‘hechten’. Begin daar! Richt je vragen op Hem, maar meer nog, leer je dorst te lessen bij Hem. En strek je uit naar een relatie waarin je de ander ‘hoger acht dan jezelf’. En die uitdaging zou vooral bij de mannen willen neerleggen. Dien haar! Heb haar op het oog. En ga ervoor haar ‘heilig en puur voor Gods troon te brengen!’