Inspirerende (ft) tijden

vlnr Peter (o.t. nestor), Catharina (ft internus) en Frederique (ft praeses)

Even een korte update over het stafwerk bij NSA de laatste tijd. Terwijl je begint te merken dat huidig bestuur en nestorenteam langzaam beginnen met afronden staat er alweer een voltallig bestuur te trappelen om een nieuw jaar in te gaan vol met nieuwe kansen en mogelijkheden… Ook zijn de nestoren druk bezig met het vinden van hun opvolgers en zijn, terwijl ik dit schrijf, gelukkig de meeste nestoren rond. Ook voor mij is het natuurlijk nieuw en exciting omdat dit ook mijn eerste jaar wordt waar ik vanaf het begin meekijk, denk, bid en adviseer. Het is heel gaaf om te merken dat het komende bestuur ook echt verlangens heeft om de kringen op een hoger plan te brengen. Ik ben het afgelopen elke keer bij verschillende disputen langsgeweest en heb ook bij ieder dispuut meegekringt. Een van mijn vragen was op een gegeven moment wel, hoewel het hartstikke gaaf en inspirerend was, of we voldoende investeren in kringleiders. Dat kan beter denk ik. Een van de speerpunten voor volgend jaar is dan ook, van mijn kant, dat er intensiever geinvesteerd gaat worden in de kringleiders en het kringmateriaal. Vanaf volgend jaar zullen er dus ook een aantal toerustingsavonden worden georganiseerd voor kringleiders om hen inspireren, toe te rusten en praktische tools aan te reiken om effectief levenveranderende kringen te leiden. Verder kwam het komende bestuur al met het idee om meer diepgang na te streven door verenigingsbreed bepaalde thema’s aan te pakken. Hierdoor kan er op NSA avonden rond aanbidding, gebed en onderwijs ook over thema’s worden gesproken waarna er bijvoorbeeld in de kringen over wordt doorgepraat. Mijn verlangen blijft dat we steeds meer mensen binnen NSA zien opstaan om radicaal Jezus te gaan volgen. De onderwerpen die we bij de graag zullen vatten zullen dus ook voortkomen uit dit verlangen.