Het Koninkrijk van God (3) – Jeruzalem

Een tijdje geleden hebben we bij NSA nagedacht over het Koninkrijk van God. Ik heb het thema afgetrapt met een toespraak op het verenigingsweekend begin van dit jaar waarna op twee kringavonden is nagedacht over het onderwijs van Jezus over het Koninkrijk van God. Ik ben begonnen deze toespraak in vier korte posts te gieten onder de kapstok die ik ook in mijn toespraak gebruikte. Namelijk de reis van Egypte naar Sinaï. Door naar Jeruzalem en eindigend in Babylon.

In deze post: Jeruzalem

Jeruzalem (Hebreeuws: ירושלים Jeroesjalajim). Een zoekopdracht in de digitale bijbel levert zo’n 1000 schriftplaatsen op. Jeruzalem is belangrijk in de bijbel. Een plaats (wederom) veel meer dan alleen maar een stad. Het betekent stad van de vrede (al zijn er meerdere vertalingen mogelijk).

Jeruzalem staat voor vrede. Voor heelheid. Voor Gods volk in haar bestemming. Als we wonen in ‘Jeruzalem’ wonen we in de plek die God voor ons voor ogen had. In het land wat Hij beloofd had. In Jeruzalem is God koning.

Leef jij in Jeruzalem?

Of in Egypte.

Egypte staat voor slavernij. Voor gebondenheid. Als we plekken van gebondenheid kennen in ons leven dan identificeren we ons op een bepaalde manier met die symbolische plek Egypte. Onderdrukking. Niet vrij. En God hoort onze roep. Ook onze roep bereikt de hemel. Hij wil ons bevrijden. En leiden naar Jeruzalem. Naar vrede. Heelheid. Vrijheid. Goedheid. Naar herstel, genezing. Het Koninkrijk en Jeruzalem hebben alles met elkaar te maken. God wil Zijn koninkrijk bouwen in jouw en mijn leven. En in zijn Koninkrijk is God koning. Dat klinkt logisch, maar we associëren het Koninkrijk zo vaak met andere dingen, zoals het hiernamaals. We denken zo vaak aan de ‘hemel’ in plaats van aan de aarde. Aan datgene wat gebeurt na deze wereld. Maar als het Koninkrijk gaat over de invloedsfeer van een koning, dan gaat het Koninkrijk van God over nu. Hij wil NU herstel brengen. Hij wil NU genezen, heelmaken, bevrijden. Hij wil ons NU uit Egypte leiden naar de stad van Vrede.

Vrede.

Hij wil ons brengen van onderdrukking naar vrijheid Van verdriet naar vreugde. Van pijn naar heling. Van ziekte naar genezing. Van boosheid naar mildheid. Van afwijzing naar acceptatie. Van schaamte naar vrijmoedigheid. Van zelfgericht naar Godgericht.

Van Egypte naar Jeruzalem.

Wat is jouw Egypte? Wat is jouw Jeruzalem?

In Jeruzalem zijn we niet langer gebonden en onderdrukt maar in staat om onze roeping om over anderen vrijheid uit te roepen te omarmen. We zijn op de plek waar we de roeping kunnen ontvangen.

Om aan armen het goede nieuws te brengen, om aan verslagen harten hoop te bieden, om aan gevangenen hun vrijlating bekend te maken en aan geketenden hun bevrijding, 2 om een genadejaar van de HEER uit te roepen en een dag van wraak voor onze God, om allen die treuren te troosten, 3 om aan Sions treurenden te schenken een kroon op hun hoofd in plaats van stof, vreugdeolie in plaats van een rouwgewaad, feestkledij in plaats van verslagenheid.  ‘Terebinten van gerechtigheid’, geplant door de HEER als teken van zijn luister.