From Emerging

Zaken die ‘emerging’ zijn in de zin van frisse theologie en reflectie in de tijdgeest waarin we leven.