Beginnen bij het begin

En God zag dat het goed was.

Wat een prachtige zin. Ik geloof dat God de schepper is van de wereld. Dat Hij zag dat het goed was. Een schepping vol schoonheid en verwondering. Vol complexiteit. Een wereld met de allerkleinste ondoorgrondelijk atomen en de meest reusachtige onbevattelijke sterren. Een aarde met adembenemende bergen, witte sneeuwtoppen en wilde rotspartijen. Met onstuimige rivieren en eeuwenoude bomen. Met ontluikende bloemen, adembenemende koralen, frisse uitgestrekte savanna’s. Een wereld waarin dingen langzaam door ‘evolueren’ zoals een rivier langzaam zijn weg snijdt in een landschap. Alles aan Gods schepping is in beweging. Zich aan het herscheppen.

Want de dingen die God aanraakt komen tot leven.

Een wereld met mensen die barsten van de creativiteit. Die geroepen zijn te ‘heersen over deze schepping’. Die nieuwe ideeën krijgen en dingen mooier maken en beter dan daarvoor. Die altijd nieuwe mogelijkheden zien. Die zich ontwikkelen en daarmee beelddragers zijn van de Schepper die dit alles aanzwengelde.

En God zag dat het goed was.

Hoe zou een genesis-1-perspectief er vandaag uitzien?

Ik denk dat het een wereldbeeld, een mensbeeld is, wat gelooft in de goede afloop. In nieuwe dingen. In creativiteit en schoonheid. In dingen beter, mooier en vruchtbaarder maken. Een mens- en wereldbeeld waarin God god is, en wij mensen. Maar wel mensen die iets van de scheppende creatieve kracht van God mogen en kunnen weerspiegelen.

Maar de oude boeken vertellen een verhaal. En in bijna elke verhaal gaat het eerst gruwelijk mis.

Hoe glorieus hoofdstuk 1 van dat verhaal begon, zo donker en teleurstellend vervolgt zich het verhaal. Een scheiding. Een afstand. Een afkeren van, een kloof ontstaat tussen God en mensen. De harmonieuze relatie, de creatieve kracht wordt kapotgemaakt.

Maar het is hoofdstuk 2 in het verhaal (al kun je het vinden in genesis hoofdstuk 3).

Hoe zou een genesis-3-perspectief er vandaag uitzien?

Somber. Denk je niet?

Met welk begin leven wij ons leven?

Ik geloof dat, als we Gods verhaal willen vertellen, we altijd moeten beginnen bij het begin.

En God zag dat het goed was.

Toch ben ik bang dat veel mensen beginnen bij het tweede hoofdstuk. Het is mis met deze wereld. Het is goed mis met de mensheid.

Maar daar ging wat aan vooraf.

God zag dat het goed was.